fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 

Elektronická podatelna

 

2016.12.29

Elektronicka podatelna

 

Elektronická adresa: urad@obec-kamenicky.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Kameničky, 539 41 Kameničky 149.

 

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, html, xls, pdf, jpg, bmp. Akceptovatelný technický nosič: disketa 3,5" (systém souborů FAT), CD-ROM. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám bude sděleno, zda je daný formát akceptovatelný.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči OÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. 
  2. Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, o musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo o nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.
  3. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo o nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou emailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany. Legislativní úprava elektronického podpisu a elektronické podatelny:

  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o el. podpisu
  • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

stránka: 1